TECNOCOM

TECNOCOMul. Waleriana Lukasinskiego, 110
71-215 Szczecin, Pologne
Tél. +48 914524051
Fax +48 914524052