ADATTATORE A T FFFzoom

ADATTATORE A T FFF

Adattotore a T Femmina Femmina Femmina

  • Impedenza 75 Ohm
  • Adattatore BNC a T (F-F-F)
  • Jack Femmina - Jack Femmina - Jack Femmina
Venduto in confezione da 5 pezzi
VID
CodiceDescrizione
F260BNCTFFFAdattotore a T Femmina Femmina Femmina